• Overname van een bestaande portefeuille woningen, inclusief of exclusief huurders.
  • Werving en selectie van huurders voor een nieuwbouw of renovatieproject
  • Bedenken en uitrollen van een verhuurconcept voor een bedrijfsverzamelgebouw
  • Het organiseren van de tijdelijke verhuur van een woning of woningblok
  • Leegstandbeheer (tijdelijke bewoning op basis van een bruikleenovereenkomst) inclusief het vergunningentraject
  • Specialistische oplossingen voor uw beheeropgave
  • Een plan van aanpak voor het beheer van een woonwijk tot aan sloop
  • Optreden als intermediair tussen verhuurder en huurder bij complexe vraagstukken